Utbildningar Om Mental Tuffhet

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Så får du ett bra nätverk som är guld värt!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 11 Apr, 2017 20:34

Jag läste en studie för några dagar sedan som väckte mitt intresse. Var tredje entreprenör känner sig ensam och blir därför utbränd utan att uppnå sina mål. Det här kan handla om ensamhet i arbetet eller i privatlivet. Många entreprenörer blir så uppslukade av sina affärsidéer att de jobbar ungefär 10-15 timmar per dag. Det här påverkar förstås deras privatliv och relationer med relevanta personer. Sen finns det andra entreprenörer som har det tufft i sina privatliv vilket kräver en massa energi från dem. Energi som de kunde ha spenderat på att förverkliga sina visioner.

Något som många framgångsrika entreprenörer berättar för mig är hur viktig deras omgivning har varit för deras goda resultat. Tack vare ett bra nätverk kunde de utveckla bättre produkter (vare sig det är varor eller tjänster), starta intressanta projekt, lära känna nya vänner och sprida sina idéer. I den här artikeln kan du ta del av några enkla tips som ger dig ett nätverk som är guld värt.

1) Vem är du?

För att andra ska tycka att du är en intressant person att lära känna så behöver du tycka om dig själv. Du behöver vara medveten om dina styrkor och hur du kan hjälpa andra i din omgivning. Kom ihåg att något som är naturligt för dig är en stor tillgång för någon annan. Börja därför med att göra en mental inventering över ditt eget värde. Här är några saker som påverkar ditt mentala kapital:

· Stöd från familj.

· Stöd från vänner.

· Stöd från framgångsrika personer inom affärsvärlden.

· Goda kunskaper i svenska.

· Goda kunskaper i engelska.

· Dina personliga styrkor. (De hjälper dig att uppfylla din vision.)

· Dina svagheter. (De hjälper dig att lära känna personer i samma sits och detta skapar samhörighet. Dessutom får du möjlighet att lära känna personer som hjälper dig att övervinna dina svagheter.)

· Dator.

· Telefon.

· Tillgång till internet.

· Utbildningsnivå (både teoretisk och praktisk).

2) Vad är målet med ditt nätverkande?

Du behöver skapa din vision av nätverkandet. Vilka personer skulle du vilja lära känna? Vilka är potentiella samarbetspartners? Vilka egenskaper vill du att personerna i ditt nätverk ska ha? Vad är det perfekta nätverket enligt din mening? Hur många nya människor vill du lära känna per vecka/månad/år?

3) Hur vill du nätverka?

Du behöver nätverka på ett sätt som passar din personlighet annars kommer du inte ha energi för att lära känna andra. Gör saker som du tycker är roligt. Gå exempelvis på olika tillställningar, småprata med människor som du möter i din vardag, tacka ja till fler fester och mingla på dessa. Har du svårt att komma på samtalsämnen? Läs rubrikerna i morgontidningen och ta upp ämnen som intresserar dig. Varning: ta inte upp samtalsämnen som religion eller politik i första hand.

4) Hur lång tid vill du nätverka?

Du behöver nätverka dagligen men frågan är hur lång tid du ska lägga på ditt nätverkande. Kom ihåg att framgångsrika nätverksbyggare avsätter en del tid och engagemang till att skapa nya och bibehålla gamla kontakter. Hur lång tid du ska investera i dina kontakter är ett val som ska passa dig men du behöver bestämma dig.

5) Vem kan lära dig att bli en bättre nätverkare?

För att skapa bättre kontakter så behöver du lära dig och inspireras av personer som är duktiga på att bygga relationer. Det finns böcker och föreläsningar inom kommunikation och nätverkande som du kan ta del av. Du behöver skaffa dig positiva förebilder som berättar hur de har gjort och som hjälper dig att komma igång. Kom ihåg att tacka de personer som hjälper dig med dina kontakter.

6) Börja nätverka!

Nu är det dags för dig att ta första steget. För att bygga relationer och bli en bra nätverkare så behöver du öva. Då får du möjligheten till att kombinera det som du har lärt dig från andra med dina praktiska erfarenheter. Det här är din chans till att förbättra både dina färdigheter och självförtroende.

7) Organisera dina kontakter!

Dina kontakter är som ett bankkonto som är öppnat av alla dina relationer. Värdet på ditt nätverkskonto påverkas av interaktioner mellan dig och dina kontakter. Organisera därför ditt nätverk så att du inte försummar eller glömmer bort viktiga kontakter. Se till att ni mejlar varandra, pratar i telefon eller träffas med jämna mellanrum.

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post221

Checklista för att hitta rätt medarbetare och samarbetspartner

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 04 Mar, 2016 13:12

”Du kan hitta personer som vill arbeta för dig men du måste fånga deras hjärta för att de ska jobba med dig.”

De orden har följt med mig ända sen min farfar sa dem till mig för många år sen innan han gick bort. Egentligen vet vi alla att inga företag kan växa och bli framgångsrika om entreprenören är ensam. Visst kan han/hon försöka men det är nästan omöjligt att lyckas.

Varenda framgångsrik entreprenör som jag har träffat eller läst om har byggt sina företag med hjälp av en del anställda som har funnits vid hans/hennes sida. En entreprenör kan starta upp ett företag ensam och marknadsföra det som ett ”en-mans-företag”. Men förr eller senare kommer arbetsupgifterna att bli för mycket för en enda person så entrepenören blir tvungen att hitta samarbetspartners och/eller anställa medarbetare som kan bidra till uppfyllandet av hans/hennes vision med företaget.

Kostnaden för personal är hög

I dagens företagsmarknad är det ännu mer kritiskt att hitta de bästa medarbetarna. Företagsledarna har inte råd att förlora tid, pengar och vinster på grund av felaktiga anställningar. Själva kostnaden för att annonsera, hitta, intervjua och utbilda nya medarbetare är väldigt hög. Den nya medarbetaren behöver dessutom minst ett skrivord, dator och telefon och för att inte nämna de största kostnaderna, det vill säga lön, förmåner och skatter. Företagsledare betraktar den nyanställde som en investering och förväntar sig en god finansiell avkastning med tiden. Därför är det viktigt att den nya medarbetaren är en lagspelare som vill bidra till företagets framfart och välstånd.

Under mina yrkesår har jag anställt en hel del människor. Några av mina val var exceptionella som bidrog stort till företagets framgång. Men det var även några av mina val som visade sig vara felaktiga. De behövde avsluta sin anställning och jag började tänka ifall det var jag som var problemet. Det här var trots allt personer som hade rätt kompetens men det hade ändå inte fungerat.
Vad gjorde jag för fel?

Först och främst insåg jag att jag bara hade tittat efter tre kriterier när jag skulle välja ut rätt kandidat:

1) Rätt kompetens

2) Rätt erfarenhet

3) Hur väl personen matchade arbetsbeskrivningen

Dessa tre kriterier hjälpte mig en bit på vägen i jakten på rätt kandidat men jag behövde ta fram några fler faktorer som skulle särskilja goda kandidater från de utmärkta.

Nedan har jag identifierat tio kriterier eller egenskaper som gör just detta. Du kan använda detta som verktyg för att ställa rätt frågor under din intervju med dina kandidater.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom så behöver din kandidat ha nedanstående egenskaper för att samarbetet ska bli lyckat.

1) Kompetens. Det här är fortfarande den första faktor som du bör beakta. Har din kandidat de nödvändiga kunskaper och erfarenheter samt den utbildning som krävs för att kunna slutföra de arbetsuppgifter som arbetet kräver?

2) Skicklighet. För mig betyder skicklighet att medarbetaren har potential för att växa i arbetsrollen och har ett stort intresse för att ta större ansvar. Kommer din kandidat att kunna utföra de enklaste arbetsuppgifterna och dessutom andra uppgifter som kräver mer ansträngning och kreativitet?

3) Punktlighet. Är din kandidat en person som kommer i tid? Har de rätt arbetsredskap med sig? Punktlighet säger en del om din kandidat. Det visar bland annat hur mycket hon/han bryr sig om arbetet, hur väl han/hon lyssnar och hur mycket du kan räkna med henne/honom.

4) Lagspelare. Sänder personen rätt vibbar? Kan din kandidat komma överens med kollegorna, och ännu viktigare, kan hon/han komma överens med företagets befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners? Kom ihåg att det är kritiskt för ditt företags framgång att den nya samarbetspartnern eller kompanjonen är harmonisk med dig och de andra i personalen.

5) Ansvarstagande. Den rätta kandidaten fokuserar på att slutföra den uppgift som hon/han har tilldelats eller som ni kommit överens om. När din kandidat gör ett misstag så står denne för det istället för att skylla på andra.

6) Ödmjukhet. En bra kompanjon och medarbetare vet hur man lyssnar, erkänner när han/hon har fel, ber om hjälp vid behov och sätter gruppens mål före sina egna.

7) Engagemang. Hur engagerad är kandidaten? Är han/hon en person som vill arbeta en längre period i ditt företag? Eller kan det vara så att personen vill arbeta i ditt företag tills något bättre dyker upp? Hur länge har kandidaten varit på sina senaste arbetsplatser? Om det finns anställningar under ett år kan du fråga varför han/hon bytte jobb. Det kan finnas goda anledningar och du lär känna kandidaten ännu mer.

8) Värderingar. Varje företag har en kultur eller en viss stil som personalen är med och bidrar till. Kultur bygger på vissa värderingar, förväntningar, riktlinjer och rutiner som påverkar beteendet hos alla i företaget. Har kandidaten värderingar som ligger i linje med dina och företagets? Har du något att anmärka? Är hon/han ärlig? Håller personen vad den lovar? Är kandidaten en lagspelare? Om din kandidat inte återspeglar företagets kultur kan arbetsmiljön störas.

9) Hjälpsamhet. Din kandidat behöver vara en person som är genuint intresserad av att hjälpa andra. Sådana medarbetare anmäler sig ofta frivilligt till olika projekt och hjälper många gånger sina medarbetare att förbättra sina arbetsrutiner. De har inga problem att "kavla upp armarna".

10) Snabblärd. Din kandidat behöver vara en person som kan göra flera saker. Samarbetspartnern ska enkelt kunna lära sig nya arbetsrutiner och denne ska vara en tillgång som kommer väl till nytta i nya projekt. Det hjälper företaget framåt och att ta nya marknadsandelar.

Bonustips: Som arbetsgivare behöver du vara säker på att dina medarbetare har en marknadsmässig lön och är nöjda med sin ersättning. Annars kan dina medarbetare känna sig ouppskattade och underprestera. Du bör vara vaksam på människor som bara söker efter ekonomisk ersättning. Väljer de ett arbete pga. lön är det stor risk att de framöver byter så fort de får ett erbjudande med ännu bättre ersättning.

Personlighetstester och referenser

Du kan hitta din rätta kandidat utifrån dessa kriterier. Dina arbetssökanden kommer att ge dig sina svar. Vissa kommer att vara blygsamma medan andra kan överdriva sina färdigheter och ditt jobb är att ta reda på sanningen. Det finns en del personlighetstester som kan hjälpa dig att förstå kandidaten ännu mer. Personligen föredrar jag intrycket från intervjun men det finns arbetsgivare som använder främst personlighetstester i sina val. Du kan även prata med din kandidats referenser, det vill säga tidigare arbetsgivare. Här rekommenderar jag att du är lite mer försiktig eftersom din kandidat kan ha misstrivts på sin gamla arbetsplats men kan älska att arbeta för ditt företag.

Avslutningsvis tänker jag även på något annat som min farfar brukade säga till mig: “Mazi, se dig själv som en egenföretagare oavsett vem som ger dig betalt”. Det var först för sju år sen som jag förstod vad han menade. Genom att jag såg mig som en egenföretagare tog jag bland annat större ansvar på min arbetsplats vilket ledde till mycket bättre resultat för mitt företag. Jag uppfyllde egentligen de tio kriterier som jag nämner ovan och det ledde till större framgång och glädje i mitt arbete.

Nu är det din tur att hitta rätt kandidat som hjälper ditt företag att växa till nya nivåer.

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post217

Tid Är Inte Pengar!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 04 Dec, 2012 14:32

Förra veckan träffade jag en ny vän som har startat ett företag och behövde lite tips inom ledarskap och personlig utveckling. Vi pratade om tidsaspekten när det gäller hennes delmål och då sa hon något som fick mig att fundera på betydelsen av framgång, pengar och glädje. Hon sade följande: ”Tid är pengar”. Du har säkert hört den här frasen förut och den var mycket vanlig när jag arbetade inom den finansiella marknaden. ”Tid är pengar”.

I dagens moderna svenska kultur har det här uttrycket blivit vanligt på grund av den högre livspulsen, stressen, materialismen och den stora arbetsbördan som har utvecklats till arbetsnarkomani. Men jag håller inte med det här uttrycket. Tid är inte pengar. Tiden är värt mycket mer än pengar. Tid är egentligen livet så den är glädje, framgång och frihet. Förlorad tid kan aldrig hittas igen. Tid är den resurs som vi inte har hur mycket som helst av. Den är med andra ord en resurs som kan ta slut men vi sätter alltför ofta oändliga krav på vad vi ska göra med den.

Läs gärna fortsättningen på artikeln här nedan:

http://www.foretagande.se/tid-ar-inte-pengar/

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post161

Framgång Över Natten Händer Bara I Sagor!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 26 Nov, 2012 13:17

Att starta ett företag och sedan driva det så att det blir framgångsrikt, är som att försöka bestiga ett stort berg. Båda innebär en stor risk med stora chanser till besvikelse och en känsla av äventyr. Under din väg till framgång kommer du att stöta många problem men du kommer samtidigt att upptäcka många nya möjligheter och erhålla otroliga erfarenheter. Du behöver dock förstå att vägen till framgång tar mycket längre tid än du kanske tror. Det är inte bara bergstoppen som ser närmare ut än vad den är, berget blir även brantare och svårare att klättra ju närmare du kommer toppen av det.

Läs gärna denna intressanta artikel om tålamod och ihärdighet.

http://www.foretagande.se/framgang-over-natten-hander-bara-i-sagor/

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post160

Goda Beslut Börjar Med Eftertanke!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 18 Oct, 2012 14:45

Jag skrev en artikel för några dagar sen där jag tipsade om en beslutsmodell som kan leda till större framgång och glädje. Jag blev kontaktad av flera läsare som berättade om sina utmaningar och undrade om jag kunde skriva lite mer om hur man kan undvika att fatta dåliga beslut.

Läs gärna artikeln som hjälper dig att fatta bättre beslut framöver:

http://www.foretagande.se/goda-beslut-borjar-med-eftertanke/

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post148

Prioritera Dig Till Framgång!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 04 Oct, 2012 14:13

Jag har funderat lite på mitt privata liv och mitt företagande och inser att mina olika prioriteringar har hjälpt mig att ha mer mening och innebörd i livet. Genom att prioritera kan vi åstadkomma så mycket mer. Det här gäller för våra relationer, jobb, fritidsintressen och allt annat som vi dagligen sysselsätter oss med. För att ha större framgång, vare sig det gäller inom ditt arbete eller privata relationer, behöver du bestämma vad som är viktigast.

Läs den intressanta artikeln som hjälper dig att hitta prioriteringar för större framgång!

http://www.foretagande.se/prioritera-dig-till-framgang/

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post142

Använd Motgången Som En Möjlighet!

Ekonomi/BusinessPosted by Maziyar Khallagi 27 Sep, 2012 13:13

”Har du försökt? Har du misslyckats? Det gör inget. Försök igen. Misslyckas igen. Nästa gång misslyckas du bättre!”

Läs artikeln som hjälper dig att se dina motgångar på ett nytt sätt:

http://www.foretagande.se/anvand-motgangen-som-en-mojlighet/

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post138

SÅ TJÄNAR DU PENGAR PÅ BÖRSEN

EkonomiPosted by Maziyar Khallagi 10 Jun, 2011 09:46

I dagens inlägg tänkte vi på Maziway förklara en värderingsmodell som hjälper dig att hitta aktier som för tillfället är intressanta för köp eller försäljning. Det händer ofta att olika analytiker har helt olika uppfattning om en viss aktie. Vissa anser att aktien är billig och rekommenderar köp av aktien, medan andra samtidigt anser att aktien är dyr och bör säljas. Genom den värderingsmodell som vi tipsar dig om i detta inlägg kan du fastställa ett rimligt värde på aktien utifrån vissa förutsättningar.

Affärsvärldens värdeeringsmodell bygger på uppfattningen att ett företag måste ha en acceptabel lönsamhet (räntabilitet på justerat eget kapital) för att det ska vara motiverat att värdera detta till 100%. Med acceptabel lönsamhet avses en förräntning på lång sikt som ger kompensation för inflationen, ger en real avkastning på ca 4% och därutöver ger en riskpremie på åtminstone 2-4%. Avkastningskravet är alltså beroende av de antaganden du gör om inflationsutvecklingen. Dessutom kan den riskpremie som man bör kräva vara olika stor för olika företag, beroende på skillnader i soliditet, verksamhetens art och liknande faktorer. Vid en given lönsamhet i ett företag är den motiverade värderingen av det egna kapitalet, dvs motiverad aktiekurs i procent av eget kapital per aktie, högre ju lägre avkastningskravet är.

För att du ska förstå ännu bättre kommer nu ett exempel. Anta att ett företag har en vinst/aktie på 21 kr och JEK/aktie på 150 kr. Räntabilitet på eget kapital (RE) är då 21/150=14%. Marknadens avkastningskrav antar vi ligger på 10%. Det egna kapitalet kan då värderas till 0,14/0,10=140%. Eftersom det egna kapitalet är 150 kr är alltså enligt denna modell den motiverade aktiekursen 1,4x150=210 kr. Förklaringen är följande: 14% avkastning på 150 kr ger en vinst på 21 kr. Denna vinst innebär 21/210=10% ränta om aktiekursen är 210 kr. Om räntabiliteten är endast 6% blir motiverad värdering av eget kapital 0,06/0,10=60% och motiverad aktiekurs endast 0,6x150=90 kr. Genom att jämföra den motiverade aktiekursen med den aktuella kursen kan du se vilka aktier som enligt denna modell är över- respektive undervärderade. Om aktierna i vårt exempel har en börskurs på 190 kr är de vid räntabiliteten 14% undervärderade med 210-190=20 kr. Vid räntabiliteten 6% och samma börskurs är aktierna övervärderade. med hela 190-90=100 kr.

Denna värderingsmodell är intressant av den anledningen att den beaktar både företagets lönsamhet och dess substans. Underlaget för denna modell kan du hitta i Aktieindikatorn i bland annat tidskriften Affärsvärlden. Du bör dock inte utan vidare köpa de aktier som enligt denna modell är undervärderade eller sälja de aktier som är övervärderade. Vi på Maziway rekommenderar att du använder den här modellen för att välja ut vilka aktier som är värda att studera närmare.

Boka gärna någon av Maziways utbildningar för att höja ditt värde och leva ett framgångsrikt liv.

MAZIWAY + DU = FRAMGÅNG

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post6
Next »