Utbildningar Om Mental Tuffhet

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Vad Tycker Du Om Dig Själv? - Frågeformulär

Hälsa/HealthPosted by Maziyar Khallagi 05 Nov, 2012 09:39

Jag har med hjälp av psykologer tagit fram ett frågeformulär som hjälper dig att kunna känna igen och övervinna många av de barriärer som hindrar många av oss från ett lyckligt liv. ”Självkänsla-skalan” är en grund för hur väl vi fungerar i vår vardag. Det är trots allt nästan omöjligt att ha ett lyckligt och produktivt liv om vi har en dålig bild av oss själva. Målet med det här frågeformuläret är att du får en bättre förståelse för vad det är som hindrar dig från ett lyckligare liv.

Vissa av frågorna i testet kommer kanske inte att vara relevanta i just ditt liv men försök att svara utifrån hur du hade agerat eller känt om du hade varit i den situationen. Se de här frågorna som hjälpmedel för att organisera dina tankar om ditt liv och vilka barriärer som hindrar dig från att få lyckligare relationer och liv. Se det som en startpunkt för att börja göra förändringar och uppnå dina mål. Du kan även ta hjälp av en vän eller din partner. Många gånger skiljer sig andras syn på oss från vår egen.

Vill du även göra ett eget test och få dina resultat så kan du kontakta mig på maziyar@maziway.se så kan jag hjälpa dig med det. Observera att frågeformuläret och dess normer är grundade på vanliga människor utan några kända psykiska besvär. För att undersöka om du har några kliniska diagnoser behöver du kontakta professionella läkare. Använd de här frågorna som en guide för att göra eventuella förändringar så länge de inte ersätter inte ditt sunda förnuft.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDU3M1Zid0VBVGhhOTVEdzA0UGNNY2c6MQ

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post157