Utbildningar Om Mental Tuffhet

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Vad Tycker Du Om Dig Själv? - Analys

Hälsa/HealthPosted by Maziyar Khallagi 08 Nov, 2012 22:28

Jag vill börja med att tacka alla som deltog i undersökningen och fyllde i frågeformuläret. Svaren är mycket intressanta och jag delar resultatet längre ner i det här inlägget. Där kan du med hjälp av olika procentsatser läsa hur de olika deltagarna har svarat på de olika frågorna.

Under de två senaste decenniena har det blivit en intressant attitydsförändring om hur man värderar självkänsla. För cirka 30 år sedan, visade flera studier att en god självkänsla var kritisk för att vi människor skulle kunna ha lyckliga och produktiva liv. Med tiden har det visat sig att så inte är fallet. Flera studier har visat att en god självkänsla behöver förtjänas och inte förses villkorslöst.

När vi tittar i resultaten kan vi dela upp deltagarna i 5 olika grupper:

1) Grupp 1 där deltagarens självkänsla är högre än 15 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 194.

2) Grupp 2 där deltagarens självkänsla är högre än 30 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 210.

3) Grupp 3 där deltagarens självkänsla är högre än 50 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 227.

4) Grupp 4 där deltagarens självkänsla är högre än 70 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 244.

5) Grupp 5 där deltagarens självkänsla är högre än 85 percentil av de andra deltagarna. Deras poäng är upp till 260.

För enkelhetens skull tänker jag dela upp deltagarna i tre grupper, de som har upp till 30 percentil, de som har över 85 percentil och slutligen alla andra däremellan.

En kort beskrivning av percentil kan vara på sin plats: En percentil är det värde på en variabel nedanför vilket en viss procent av observationerna av variablen hamnar. Så är till exempel den femtonde percentilen P15 det värde som delar observationsvärden så att 15 procent av dem är mindre än P15 och 85 procent är större.

Om vi ska börja med att nämna de som hade högsta siffrorna så kan en extremt hög självkänsla i själva verket vara ett tecken på felaktig inställning till olika saker i livet. Vi känner alla personer som tror att de är de mest underbara människorna i vår omgivning även om deras brister och begränsningar är mycket uppenbara för alla andra. Det här kallas för defensivt hög självkänsla och personer med denna egenskap brukar oftast hitta en positiv vinkling på alla sina misslyckanden. Det här leder till att de aldrig reflekterar över sina misslyckanden och misstag. Efter att ha ha pratat med framgångsrika personer inser jag att måttligt hög självkänsla är grunden för större framgång och lycka. Personer med måttligt hög självkänsla (de som hade mer än 30 och upp till 85) tycker i allmänhet bra om sig själva men de kan samtidigt erkänna sina brister och göra något åt ​​dem. Vi känner alla någon som tillhör den sista gruppen, dvs de som har upp till 30 percentil. De lider tyvärr av en extremt låg självkänsla. Precis som personer med defensiv hög självkänsla inte kan ta till sig någon negativ information om sig själva, så kan personer med låg självkänsla inte ta till sig något positivt.

Om du fick under den 30 percentil på självkänsla-skalan, så bör du veta att du utan tvekan förtjänar att tycka bättre om dig själv. Jag tycker inte att vi behöver ha uppenbara positiva känslor om oss själva men jag tycker definitivt att vi nästan alla förtjänar att tycka allmänt bra om vilka typer av personer vi är. Du undrar kanske varför jag skriver detta. Varför ska du tycka mer om dig själv? Jag anser att du bör tycka mer om dig själv för att du läser det här inlägget. Det betyder helt enkelt att du bryr dig om ditt eget bästa och tänker bli en bättre människa. Det betyder dessutom att du bryr dig om hur andra uppfattar dig och vilken reaktion de har gentemot dig. Min erfarenhet har visat mig att personer med måttlig självkänsla är oftast lojala och omtänksamma vänner. Oftast är de så övertygade om att de har brister så de blir mer än glada över att kunna flytta fokus bort från sig själva. Med andra ord, om din dåliga självkänsla inte har lett till att du har isolerat dig från omgivningen så behöver du veta att du har med största sannolikhet flera personer i ditt liv som bryr sig om dig och värdesätter den tid som ni spenderar ihop. Bara det här i sig borde få dig att tycka bättre om dig själv.

Ett annat sätt för att förbättra din självkänsla är att acceptera det faktum att du inte behöver vara perfekt för att må bra. Du har säkert många goda egenskaper som du tar för givet. De är inte lika självklara för alla andra. Var stolt över dem. Börja med att skriva en lista över dina styrkor. Fråga din familj och dina vänner om de kan hjälpa dig med förslag. När du känner dig låst och fokuserar endast på dina begränsningar så vill jag rekommendera dig att ta fram din lista och läsa den högt. När du tar del av Maziways program ”Fördubbla Din Framgång” får du flera verktyg och tips på hur du kan få en högre självkänsla så investera gärna i dig själv. Det är inget fel med att tvivla på sig själv ibland men kom ihåg att använda ditt tvivel till något positivt. Du kan ju göra något åt ditt tvivel genom att helt enkelt göra ditt bästa. Om ditt bästa inte är tillräcklig i just den situationen så får du reflektera och hitta ett annat sätt där dina styrkor kommer till användning. Ge bara inte upp. Du kan tycka mer om dig själv och det är helt enkelt upp dig själv!

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post158