Utbildningar Om Mental Tuffhet

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

Du Kan Också Bygga Ett Vinnande Team!

Personlig Utveckling / P.D.Posted by Maziyar Khallagi 18 Dec, 2013 13:11

Tidigare i veckan skrev jag en artikel om att bygga vinnande team som jag vill dela med dig här.

“How can one individual solve the problems of the world? Problems can only be solved if one is part of a team.” – Nelson Mandela (Sydafrikansk politiker)

Ett team är oftast det mest effektiva verktyget för dig att uppnå resultat men du behöver komma ihåg att gruppens medlemmar bör väljas med stor omsorg och att de behöver vara motiverade. Ett team är egentligen en grupp människor med olika kompetenser som arbetar tillsammans mot ett uppsatt mål. Ju bättre de olika medlemmarnas färdigheter kompletterar varandra, desto bättre resultat kan du förvänta dig. Några fördelar med att jobba i ett team är:

De olika medlemmarna uppnår så mycket mer genom att arbeta tillsammans än om de skulle arbeta var och en för sig själva.

Förbättrad motivation och insatser från medlemmarna.

Större flexibilitet inom organisationen för att hantera förändringar på ett effektivt sätt.

Fler personer som engagerar sig i de olika problemen vilket leder till fler nyttiga lösningar.

Mindre felhanteringsärenden hos kunder eftersom teamets medlemmar upptäcker felen innan.

Du behöver dock förstå att det är en stor skillnad mellan en grupp människor som jobbar tillsammans och ett team. Teamet består av personer som känner sig sammanlänkade med varandra och motiveras av sina gemensamma mål. Det här leder till en rättvis fördelning av arbete, resurser och ersättning. Att du sätter ihop ett gäng människor skapar inte automatiskt ett team . Många gånger litar inte gruppmedlemmarna på varandra och saknar därmed gemensamma mål. Det här leder till en massa interna konflikter som skadar din organisations produktivitet. Du kan alltså inte sätta ihop 10 personer och förvänta dig att de ska direkt fungera som ett team. Är du intresserad av att bygga ett framgångsrikt team? Vill du ha ett team som håller ett högt lägsta nivå? Det finns många strategier som kan hjälpa dig men då blir den här artikeln alldeles för lång. Jag kan dock ge dig några tips som du kan tänka på redan idag:

De olika medlemmarna behöver ha gemensamma utvecklande mål. De har god kännedom om gruppens uppgift, syfte och mål.

Acceptera medlemmarnas olika åsikter och lös alla konflikter på ett konstruktivt sätt. De kan förebygga och lösa konflikter på ett öppet och konstruktivt sätt. Oftast investerar de sin tid på att bygga vidare på det som redan fungerar.

Teamet behöver en ledare som är tydligt med sin vision och kan förena de olika medlemmarna.

Bygg samarbetet på öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende. Då skapas gemensamma värderingar som alla ställer upp på och stödjs av den vision och de mål som organisationen har.

Medlemmarna behöver vara intresserade för att lösa de olika problemen och uppnå de uppsatta målen.

Ge medlemmarna befogenheter att fatta beslut, verkställa och ta ansvar för konsekvenserna. Viktigt att de har resurser och befogenheter att sätta de mål och fatta de beslut som berör dem direkt.

Tydliga roller för de olika medlemmarna. Det här skapar ett aktivt deltagande för alla inblandade.

Rättvis och schysst ersättning till teamets alla medlemmar. Kom ihåg att även visa din uppskattning!

Självstyrda arbetsgrupper kan kombinera fördelarna med teamarbete och egen medverkan. Oftast ser de helhetsbilden och planerar efter sina resurser för att uppnå målen på bästa möjliga sätt. Självklart behövs du som en teamledare men din roll är att samordna och coacha gruppens medlemmar på vägen. Din uppgift som teamledare är med andra ord att få alla medlemmar att känna sig kompetenta, viktiga och omtyckta!

Jag vill avsluta det här inlägget med att berätta för dig att en framgångsrik arbetsplats kännetecknas av att du och dina medarbetare, chef eller inte, frågar er själva hur ni kan arbeta i ett team och bidra till gruppens bästa istället för att du eller någon annan ska förvänta sig att andra ska ändra sitt beteende. Personligt ansvar är något som kännetecknar din mentala styrka. Är du intresserad av att bli en bättre ledare? Vill du bli bättre på att leverera när det väl gäller? Jag vill gärna hjälpa dig och bjuder dig på ännu fler kostnadsfria tips.

  • Comments(0)//forum.maziway.se/#post195