Utbildningar Om Mental Tuffhet

Utbildningar Om Mental Tuffhet

WWW.MAZIWAY.SE - Utbildningar & Privat Coachning

Vi Hjälper Dig Till Större Livsfärdigheter Genom Mentala Träningsprogram

PERSONLIGHETEN PÅVERKAR DIN VIKT

Hälsa/HealthPosted by Maziyar Khallagi 21 Oct, 2011 13:35

Enligt en studie från Folkhälsoinstitutet är drygt 44% av svenska män överviktiga eller feta. 28% av svenska kvinnor är det. Enligt Folkhälsoinstitutet är tjänstemän generellt mindre överviktiga än arbetare. Enligt en annan studie som publicerades i USA har forskarna hittat vissa samband mellan kognitiva och känslomässiga beteendemönster samt personlighetsdragen som kan bidra till svårigheter med viktkontroll och ohälsosamma viktuppgångar. Resultaten tyder på att neurotiska personer med generell låg ansvarskänsla kommer sannolikt att gå igenom fler cykler av viktupp- och nedgång i sina liv. Skötsamma och ambitiösa deltagare tenderade att vara generellt smalare och deras vikt påverkade inte deras personligheter i vuxen ålder.

Forskarna från den amerikanska "National Institute on Aging" granskade 50 års insamlat data från 1988 människor för att bevisa hur personlighetsdrag är kopplad med vikt och BMI. De konstaterade att impulsivitet är det starkaste elementet för vem som skulle vara överviktig. När det gällde just egenskapen impulsivitet vägde deltagarna i topp 10% i genomsnitt 12 kilo mer än de deltagare som omfattades av de resterande 10% längst ned på listan. "Personer med denna kombination av egenskaper har en viss benägenhet att ge efter för frestelsen och saknar disciplin att stanna på rätt spår vid svårigheter eller i samband med frustration.", säger en av forskarna. "För att behålla en hälsosam vikt, är det oftast nödvändigt att ha en hälsosam kost och ett hållbart program för fysisk aktivitet. Allt detta kräver en del engagemang och återhållsamhet. Att behöva ha en sådan kontroll kan vara mycket svår för mycket impulsiva individer."

När jag läser detta blir jag glad då detta leder till att när sambandet mellan personlighet och övervikt hittas då kan man utveckla olika skräddarsydda behandlingar. Exempelvis kan de förslag för livsstil eller motion som ges fungera mera effektivt på extroverta än introverta personer eller vice versa. Så med andra ord kan man leva ett hälsosammare liv genom att jobba på sin karaktär, något som vi på Maziway hjälper er med.

  • Comments(0)